Kyrie 系列

Kyrie 系列由2015年正式發售至今(正確係2014年12月推出第一對),3年半時間就已經有 7款鞋,以一套系列作、真係唔講得笑;咁多款 Kyrie ,有唔少存在一啲創新嘅想法,有邊一款令您印象最深刻?對於我、佢哋有一個共通語言,就係凌厲抓地聲,每次急停總會聽到好強烈啜地聲,依種聲線好難聽,但鍾意打波嘅、一早就已經習慣;假如著緊嗰對鞋急停無聲、又會產生一種疑惑,好奇怪呵……

對於依7款 Kyrie ,您會點形容佢哋嘅抓地性能?

No automatic alt text available.

 

No automatic alt text available.

Image may contain: shoes

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Image may contain: shoes

 

Image may contain: shoes

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.