Nike “The Ten”

Virgil Abloh 與 Nike 上年合作 “The Ten” 系列,對整個鞋業帶來好大衝擊,而對於二手買賣市場更尤如一粒粒寶石。
除咗每一款個價格,您有無興趣研究每一對嘅設計概念、過程等等?假如您同我一樣鍾意研究每款鞋設計背景,甚至對設計鞋類感興趣,不論您係咪鍾意 Off-White x Nike 系列,依份 Virgil Abloh And Nike,Off-White “The Ten Icons Reconstructed” PDF 值得儲檔,仔細研究設計師視野。

https://swoo.sh/2LCZrJF

Image may contain: shoes

Image may contain: text

No automatic alt text available.

Image may contain: text

Image may contain: people playing sport, shoes and text

Image may contain: shoes

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: cloud, sky, text and outdoor

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: shoes

Image may contain: text

No automatic alt text available.

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: shoes

No automatic alt text available.

 

No automatic alt text available.

 

Image may contain: shoes

Image may contain: shoes

Image may contain: shoes

Image may contain: shoes

Image may contain: shoes

Image may contain: one or more people and hat

Image may contain: one or more people and shoes

Image may contain: shoes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.