Air Jordan Tinker Hatfield Pack

假如認識運動鞋類設計,相信對 Tinker Hatfield 依位傳奇設計師唔會陌生,佢每款設計都會加入創新概念、令每對鞋都具備獨特性,影響整個運動鞋業;您記唔記得佢曾經設計過邊款經典鞋?
Jordan Brand & Nike 準備推出以 Tinker Hatfield 所設計過嘅 Nike 鞋結合到 Air Jordan身上,包括有 Air Jordan III + “Air Trainer “1 、Air Jordan VI + “Air Trainer SC” 、Air Jordan VIII + “Air Raid II “、Air Jordan X + “Air Huarache Light “,而每一款組合都係同一年設計,顔色更加選用最經典一款、認真仔細;最快10月就會推出其中兩款 Air Jordan VI & X ,12月推出 Air Jordan VIII。

📷 J23 / Nike

Leave a Reply

Your email address will not be published.