Kyrie 4 “Be True”

假如話 “BE TRUE” 有籃球鞋版本,您喜歡嗎?
早前公佈”Be True” 系列,分別以幾款跑鞋為主,未見到任何相關籃球鞋款。早兩年,Nike 亦為籃球鞋推出 Be True 配色,今年又有無呢?
WNBA Chicago Sky 球員 Courtney Vandersloot 係今日就著咗對 Kyrie 4 “BE TRUE” ,顔色按照 Be True 系列「彩妝」格式,鞋面同一般Kyrie 4 唔同,再加埋有幻彩效果透明底,靚!??
仲有另一位球員 Gabby Williams 都收到 Kyrie 4 “Be True”
可惜暫時仲未有任何詳細消息,咁靚色絕對要跟進下?

? WNBA / WNBAKICKS

Image may contain: shoes

Image may contain: shoes

Leave a Reply

Your email address will not be published.